Uus ELi direktiiv rajab teed kilekotivabasse Euroopasse

3. juulil 2015, rahvusvahelisel kilekotivabal päeval, õhutas keskkonna ja jäätmetekke ennetusega tegelevate organisatsioonide ühiskoalitsioon ELi liikmesriike rakendama vastavalt ELi uuele direktiivile meetmeid keskkonnakahjulike ühekordselt kasutatavate kilekottide vastu.

Keskmine ELi kodanik tarbib igal aastal hinnanguliselt 500 kilekotti, millest 92.5% leiab kasutust vaid ühel korral. Aastal 2010 tarbiti ELis umbes 90 miljardit ühekordselt kasutatavat kilekotti. Kilekotid moodustavad hinnanguliselt 40% Ühendkuningriigi vetes ja Põhjameres olevast prügist, ning 2009. aasta uuringu kohaselt oli enam kui 90% Biskaia lahest leitud prügist plast. Need petrooliumi baasil tooted sisaldavad toksilisi lisandeid, mis liiguvad merekeskkonda ja sealt toiduahelasse.

Euroopa kodanikud arvavad, et käes on aeg tegutsemiseks. 2014. aastal Euroopa Komisjoni poolt läbiviidud uuringu kohaselt nõustus 92% vastanutest sellega, et ühekordselt kasutatatavate plastikesemete, nagu kilekott, kasutamise vähendamiseks tuleks kasutusele võtta meetmeid.

ELi institutsioonid on hiljuti astunud samme selle probleemi lahendamise suunas. Mais jõustus uus, õhukeste kilekottide tarbimise vähendamisele orienteeritud Euroopa direktiiv 2015/720/UE. Direktiiv nõuab liikmesriikidelt alla 50 mikroniliste kilekottide tarbimise vähendamist, kas:

  • rakendades meetmeid õhukeste kilekottide iga-aastase keskmise tarbimise vähendamiseks nii, et aasta 2019 lõpuks oleks keskmine 90 ja aasta 2025 lõpuks 40 kilekotti inimese kohta.
  • või garanteerides, et aasta 2018 lõpuks ei jagata õhukesi kilekotte enam tarbijatele tasuta.

Liikmesriikidele on antud 18 kuuline periood, et rakendada uus direktiiv riiklikku seadusandlusse.

Ometi lubab antud direktiiv jätkata biolagunevate kilekottide kasutamist, hoolimata nende katastroofilisest mõjust merekeskkonnale, kus need lagunevad väiksemateks tükkideks, mida on sootuks võimatu keskkonnast eemaldada.

Marta Beltran Fundació Prevenció de Residus`est rääkis: “Meie ühiskond ei saa lubada ressursside raiskamist ning kilekottidega kaasnevaid keskkondlikke, sotsiaalseid ja majanduslikke tagajärgi, k.a. biolagunevaid kilekotte, mille jõudmine toiduahelasse peab olema välditud. Me soovime Null Kilekotti iga päev, käes on taaskasutatavate kottide aeg.”

Joan-Marc Simon Zero Waste Europe`st rääkis: “Plastiksaaste on globaalne probleem, mis ootab globaalset lahendust. Rahvusvahelise tegijana peaks EL näitama eeskuju ning mitte jääma maha teistest riikidest ühekordselt kasutatavate kilekottide tarbimise vähendamise osas. ELil on nüüd püstitatud eesmärk kilekottide tarbimise vähendamiseks, kutsume liikmesriike üles rakendama selle realiseerimiseks vajalikke meetmeid.

Meadhbh Bolger Friends of the Earth Europe`st rääkis: “Ühekordselt kasutatavad kilekotid on ikooniline näide sellest, kuidas Euroopa on takerdunud lineaarsesse majandusse, sõltudes nappide loodusressursside hankimisest selleks, et luua ühekordselt kasutatavaid tooteid. ELi otsustajad peavad tagama, et uus Ringmajanduse Pakett (Circular Economy Package) kindlustab ressursside püsimise majanduses nii kauaks kui võimalik ning et vähendatud tarbimine, taaskasutamine ja ümbertöötlemine on normiks tervel kontinendil.”

Antidia Citores Surfrider Foundation Europe`st rääkis: “29 Euroopa linna on juba otsustanud keelustada ühekordselt kasutatavad kilekotid meie Keela kilekott (Ban the plastic bag) kampaania raames. Hiljuti vastuvõetud Euroopa direktiiv annab ELi liikmesriikidele võimaluse seaduslikult keelustada ühekordselt kasutatavad kilekotid. Kutsume nüüd liikmesriike, linnu ja kodanikke üles osalema meie kampaanias ning ütlema “ei” äravisatavatele kilekottidele, mis mõjutavad niivõrd rängalt merekeskkonda.”

Piotr Barczak European Environmental Bureau`st rääkis: “Mittevajalike kilekottide tarbimine on ehe näide sellest, kuidas keskkonna jätkusuutlikkuse parandamine ja jäätmete haldamine ei sõltu ainult moodsatest lahendustest, vaid sageli hoopis sotsiaalsetest muutustest. Enamasti piisab vaid vaadata aastakümnetagust tarbimisviisi (korduvkasutatav pakend!), ning näeme, et see omas märkimisväärsemalt väiksemaid tagajärgi keskkonnale.

Kilekotivaba päeva raames organiseeritakse üle maailma tegevusi, mis tõstavad teadlikkust ühekordselt kasutatavate kilekottide mõjust keskkonnale ning innustavad valitsusi tegutsema kilekotireostuse peatamiseks.

Rahvusvahelist Kilekotivaba Päeva korraldavad organisatsioonid Zero Waste Europe, GAIA ja the Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i Consum.

Rohkem infot: www.plasticbagfreeday.org